Privacy statement

Privacy statement

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

  1. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door ERP Software Consultancy. Deze worden hieronder toegelicht.

1.1 Het versturen van nieuwsbrieven

ERP Software Consultancy stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van ERP Software Consultancy. Daarnaast kan je mondeling of schriftelijk gevraagd worden om je aan te melden.

1.2 Contact opnemen

Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met ERP Software Consultancy via de website of telefoon. Er zal alleen worden gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

1.3 Analytics

De website van ERP Software Consultancy verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

  1. Ontvangers

De gegevens die ERP Software ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

2.1 Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

2.2 Vimexx

De website en e-mail van ERP Software Consultancy worden gehost bij Vimexx. Als jij contact opneemt via een webformulier of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx.

  1. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door ERP Software Consultancy, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

3.1 Mailchimp

Voor het versturen van nieuwsbrieven worden jouw e-mailadres en voornaam opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@erp-sc.nl.

3.2 Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met ERP Software Consultancy via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal tien jaar terug bewaard.

3.3 Google Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

  1. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door ERP Software Consultancy of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd  naar ERP Software Consultancy. Deze code wordt automatisch gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten zoals computer en mobiel.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van ERP Software Consultancy privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

  1. Jouw rechten

5.1 Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij ERP Software Consultancy vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ERP Software Consultancy. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

5.2 Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door ERP Software Consultancy. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

5.3 Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ERP Software Consultancy vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5.4 Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij ERP Software Consultancy opgeslagen liggen in het geval dat je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient ERP Software Consultancy al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

5.5 Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat ERP Software Consultancy niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

5.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet langer dat ERP Software Consultancy jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze bovenstaande 6 rechten kan via privacy@erp-sc.nl. onder toezending van een kopie ID bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.  

  1. Plichten ERP Software Consultancy

ERP Software Consultancy verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van ERP Software Consultancy via e-mail. Jouw gegevens zullen niet verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan ERP Software Consultancy de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met ERP Software Consultancy met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een nieuwe dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

ERP Software Consultancy behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ERP Software Consultancy dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van ERP Software Consultancy te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact

This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports
en_USEnglish